1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 16T4 - Họp Lớp Tháng 4
10h30 ngày 5/4 phòng Máy Tính tầng 2 khu ..
Author: SV. TRẦN VĂN TÚ - Updated: 02/04/2018 23:46 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
Vào lúc 17h15 ngày 05 tháng 4 năm 2018
Địa điểm: Phòng B305 tầng 3 khu B
Mời ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 02/04/2018 10:9 Xem chi tiết
 17XD1 - Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
Sáng mai lớp cấp thoát nước của cô Huỳnh Võ Duyên Anh nghỉ học nhé, ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 22/03/2018 18:35 Xem chi tiết
 16DL2 - Hợp lop
Ngay 9/3 hợp lớp ..
Author: SV. BLING HỮU PHƯỚC - Updated: 07/03/2018 16:49 Xem chi tiết
 17XD1 - Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
Thông báo các bạn học lớp Kỹ năng giao tiếp của cô Nguyễn Thị Hằng ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 05/03/2018 21:44 Xem chi tiết
 16MT1 - Họp lớp 16MT1
Vì sáng mai (6/3) lớp bận nên sẽ chuyển họp lớp sang sáng thứ tư (7/3) lúc ..
Author: SV. NGUYỄN THỊ NHƯ - Updated: 05/03/2018 21:35 Xem chi tiết
 16MT1 - Họp lớp 16MT1
Đúng 11h ngàymai (6/3) tại phòng A206.. các bạn nhớ đi đông ..
Author: SV. NGUYỄN THỊ NHƯ - Updated: 05/03/2018 17:49 Xem chi tiết
 17D3 - THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
Yêu cầu tất cả các bạn Sinh Viên lớp 17D3 vào lúc 17h chiều thứ 2 (22/01/2018) ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 19/01/2018 10:54 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào ngày 12-1-2018.Tại xưởng điện 2 lúc 16h .Sẽ tổ chức họp lớp. Mong ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 10/01/2018 19:49 Xem chi tiết
 16T4 - Họp Lớp Tháng 1/2018
Yêu cầu tất cả thành viên lớp 16T4 có mặt đầy đủ
tại phòng A212 ..
Author: SV. TRẦN VĂN TÚ - Updated: 10/01/2018 16:27 Xem chi tiết
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2
 15N1: THÔNG BÁO THI GIỮA KÌ MÔN KĨ THUẬT AN TOÀN
 16T2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16T2 THÁNG 4/2017
 16HQ1: Họp lớp 16HQ
 16T5: HỌP LỚP 16T5
 16T2: họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 16DL2: lop 16dl2
 16T4: Họp lớp tháng 3 - 16T4
 16HTP1: Họp lớp 16htp1
 16HQ1: Họp lớp tháng 3
 16DL2: sv PHẠM ĐÌNH HOÀNG
 16DL2: DANH SACH LOP 16DL2
 16DL2: 16DL2 THÔNG BÁO
 16DL2: hop lop
 16CDT1: Họp lớp tháng 1 lớp 16CDT1
 16HTP1: Họp lớp 16HTP1 tháng 1
 16T4: Họp lớp tháng 1 16T4
 16HQ1: Nộp sổ ngoại trú
 16DL4: Họp Định Kỳ
 16T5: Họp lớp tháng 12
 16T4: 16T4 họp lớptháng 12
 16HTP1: Họp lớp 16HTP1
 16HTP1: Họp lớp 16HTP1
 16HQ1: HỌP LỚP THÁNG 12

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]