1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 16HQ1 - HỌP LỚP THÁNG 12
Tiến hành họp lớp vào lúc 17h ngày Thứ 5, 8/12 A308 ! Đề nghị cả lớp đi ..
Author: SV. NGUYỄN XUÂN TỰU - Updated: 01/12/2016 20:38 Xem chi tiết
 16D5 - họp lớp 16d5
chiều nay 15h tại phòng a307. mong các bạn có mặt đầy ..
Author: SV. VÕ TẤN TÂN - Updated: 18/11/2016 12:0 Xem chi tiết
 16T5 - Họp lớp 16T5
lớp 16T5 họp lớp lúc 11h ngày 16/11 tức là t4 tuần này. tại phòng A303 mong các ..
Author: SV. NGÔ HỮU DUY - Updated: 14/11/2016 8:21 Xem chi tiết
 16D3 - Hợp lớp 16d3
Phòng A302..lúc 17h mong các bạn đi đầy ..
Author: SV. LÊ VĂN QUÝ - Updated: 10/11/2016 11:34 Xem chi tiết
 16T2 - họp lớp 16t2 tháng 11
đúng 17h ngày 10/11/2016 các thành viên trong lớp đến tại phòng A304 để ..
Author: SV. Nguyễn Hà Anh Quốc - Updated: 10/11/2016 8:27 Xem chi tiết
 16DL2 - THôNG Bào DANH Sách ở Nội TRú ,NGOại TRú Lớp 16DL2

Xem file đính kèm ở ..
Author: SV. BLING HỮU PHƯỚC - Updated: 10/11/2016 6:21 Xem chi tiết
 16DL4 - Họp lớp định kì tháng
Lúc 5h thứ 6 ngày 11/11 phòng A2018 họp để phổ biến nội dung tháng ..
Author: SV. ĐẶNG HÙNG CƯỜNG - Updated: 09/11/2016 15:15 Xem chi tiết
 14T1 - Họp lớp tháng 11
Phòng A304, 11h30 thứ 5 ngày 10/11/2016
đề nghị đi đầy ..
Author: SV. Nguyễn Phước Thái - Updated: 09/11/2016 7:32 Xem chi tiết
 16DL2 - HỌP LỚP
THÔNG BÁO LỚP 16dl2 HỌP LỚP NHÀY ..
Author: SV. BLING HỮU PHƯỚC - Updated: 08/11/2016 19:1 Xem chi tiết
 16HQ1 - SINH HOẠT LỚP THÁNG 11
Đúng vào lúc 17h ngày 10/11/2016, mời tất cả các bạn lớp 16HQ có mặt tại ..
Author: SV. NGUYỄN XUÂN TỰU - Updated: 06/11/2016 23:54 Xem chi tiết
 16HQ1: HỌP LỚP THÁNG 12
 16D5: họp lớp 16d5
 16T5: Họp lớp 16T5
 16D3: Hợp lớp 16d3
 16T2: họp lớp 16t2 tháng 11
 16DL2: THôNG Bào DANH Sách ở Nội TRú ,NGOại TRú Lớp 16DL2
 16DL4: Họp lớp định kì tháng
 14T1: Họp lớp tháng 11
 16DL2: HỌP LỚP
 16HQ1: SINH HOẠT LỚP THÁNG 11
 16D4: thông báo họp lớp tháng 11
 16T4: Họp Lớp Tháng 11
 15MT1: Thông báo đến lớp học phần 116QTTBTL01
 16D4: ĐẠI HỘI LỚP 16D4
 16D4: THÔNG BÁO KHẨN CỦA LỚP 16D4
 16D1: ĐẠI HỘI LỚP 16D1 (Thầy Dưỡng)
 16C1: Đại Hội 16C1
 16T2: THÔNG BÁO KHẨN
 16T2: THÔNG BÁO 16T2
 16T2: ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 16T2
 16T2: ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LỚP 16T2
 16T2: họp lớp 16T2
 16C1: Thông Báo SV 16C1
 16CDT2: thông báo lớp 16CĐT-2
 16C2: THÔNG BÁO LỚP 16C2
 16C1: họp lớp 16c1
 16C1: HỌP LỚP 16C1
 16DL4: Họp lớp
 15T2: Thông báo họp lớp tháng 10
 16T4: Họp Lớp Tháng 10
 16HQ1: THÔNG BÁO LỚP 16HQ1
 16D4: LỚP 16D4
 16T4: Họp Lớp 16T4
 16DL4: Nhóm lớp 16DL4
 16DL4: Họp lớp
 16C2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16C2
 16HQ1: THÔNG BÁO HỌP LƠP 16HQ1
 16MT1: Thông Báo Họp Lớp 16MT1
 16CDT2: họp lớp đầu năm học 16CĐT2
 14T1: Họp Lớp Tháng 6
 15N1: 215GDTC01
 13MT2: Nộp đăng ký tốt nghiệp và thẻ photo cử chi
 15T2: Thông Báo Họp Lớp 15T2
 15DT1: Thông báo họp lớp 15ĐT1
 14T1: Họp Lớp Tháng 4
 13XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4
 13XH2: Thông báo đến nhóm thực tập xây dựng thầy Võ Duy Hải Hướng Dẫn
 15DT1: Thông báo họp lớp tháng 1/2016
 14T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1
 14DL2: HỌP LỚP THÁNG 1

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195 [Next >>]