1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 16D1 - ĐẠI HỘI LỚP 16D1 (Thầy Dưỡng)
Thông báo tất cả sv lớp 16D1 có mặt vào lúc 13h50 ngày 21/10/2016 (thứ 6) Tại ..
Author: SV. TRẦN NGỌC TRÌNH - Updated: 19/10/2016 16:59 Xem chi tiết
 16C1 - Đại Hội 16C1
Thứ 6 (21/10) tại phòng A304 9h yêu cầu tất cả thành viên lớp 16C1 có mặt ..
Author: SV. LÊ ĐÌNH LỘC - Updated: 19/10/2016 11:28 Xem chi tiết
 16T2 - THÔNG BÁO KHẨN
do trục trặc nên lịch đại hội chi đoàn lớp 16T2 sẽ chuyển sang chìu ..
Author: SV. Nguyễn Hà Anh Quốc - Updated: 18/10/2016 8:5 Xem chi tiết
 16T2 - THÔNG BÁO 16T2
chìu thứ 2 ngày 17/10/2016..vào lúc 17h tại phòng A212 lớp 16t2 tổ chức đại ..
Author: SV. Nguyễn Hà Anh Quốc - Updated: 15/10/2016 20:45 Xem chi tiết
 16T2 - ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 16T2
Thứ 5 ngày 13/10/2016...vào lúc 17h tại phòng A212.chi đoàn 16T2 tổ chức đại ..
Author: SV. Nguyễn Hà Anh Quốc - Updated: 13/10/2016 10:3 Xem chi tiết
 16T2 - ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LỚP 16T2
Thứ 5 ngày 13/10/2016.vào lúc 17h lớp 16T2 tổ chức đại hội chi đoàn.....các ..
Author: SV. Nguyễn Hà Anh Quốc - Updated: 13/10/2016 9:52 Xem chi tiết
 16T2 - họp lớp 16T2
vào lúc 17h ngày 12/10/2016....lớp họp trù bị đại hội chi đoàn tại phòng ..
Author: SV. Nguyễn Hà Anh Quốc - Updated: 10/10/2016 21:55 Xem chi tiết
 16C1 - Thông Báo SV 16C1
Ngày mai 9/10 lúc 14h các bạn có mặt tại khu A mình sẽ phát BHYT và giấy khám ..
Author: SV. LÊ ĐÌNH LỘC - Updated: 08/10/2016 18:8 Xem chi tiết
 16CDT2 - thông báo lớp 16CĐT-2
17h ngày 7/10 phòng a213 họp lớp để phát BHYT, giấy khám sức khỏe, chuẩn bị ..
Author: SV. TRẦN ĐÌNH KHOA - Updated: 07/10/2016 10:34 Xem chi tiết
 16C2 - THÔNG BÁO LỚP 16C2
vào lúc 17h ngày 7/10 lớp sẻ họp tại phòng A305....nhớ đi đông ..
Author: SV. NGUYỄN THANH TRANG - Updated: 06/10/2016 19:7 Xem chi tiết
 16D1: ĐẠI HỘI LỚP 16D1 (Thầy Dưỡng)
 16C1: Đại Hội 16C1
 16T2: THÔNG BÁO KHẨN
 16T2: THÔNG BÁO 16T2
 16T2: ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 16T2
 16T2: ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LỚP 16T2
 16T2: họp lớp 16T2
 16C1: Thông Báo SV 16C1
 16CDT2: thông báo lớp 16CĐT-2
 16C2: THÔNG BÁO LỚP 16C2
 16C1: họp lớp 16c1
 16C1: HỌP LỚP 16C1
 16DL4: Họp lớp
 15T2: Thông báo họp lớp tháng 10
 16T4: Họp Lớp Tháng 10
 16HQ1: THÔNG BÁO LỚP 16HQ1
 16D4: LỚP 16D4
 16T4: Họp Lớp 16T4
 16DL4: Nhóm lớp 16DL4
 16DL4: Họp lớp
 16C2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16C2
 16HQ1: THÔNG BÁO HỌP LƠP 16HQ1
 16MT1: Thông Báo Họp Lớp 16MT1
 16CDT2: họp lớp đầu năm học 16CĐT2
 14T1: Họp Lớp Tháng 6
 15N1: 215GDTC01
 13MT2: Nộp đăng ký tốt nghiệp và thẻ photo cử chi
 15T2: Thông Báo Họp Lớp 15T2
 15DT1: Thông báo họp lớp 15ĐT1
 14T1: Họp Lớp Tháng 4
 13XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4
 13XH2: Thông báo đến nhóm thực tập xây dựng thầy Võ Duy Hải Hướng Dẫn
 15DT1: Thông báo họp lớp tháng 1/2016
 14T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1
 14DL2: HỌP LỚP THÁNG 1
 13C3: THÔNG BÁO NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH HẠ TẦNG - PHẦN KẾT CẤU THẦY PHAN NHẬT LONG
 14T1: HỌP LỚP THÁNG 11
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP 115TTKTUD02 THẦY DŨNG-TỐI THỨ 4
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ TỐT NGHIỆP NGHÀNH HẠ TẦNG - PHẦN ĐƯƠNG- CÔ MỸ
 14T1: THÔNG BÁO KHẨN:
 14T1: Họp lớp tháng 10
 14DL2: Thông Báo Họp Lớp Tháng 10
 14SH1: HỌP LỚP THÁNG 10 14SH
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN THÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG (50% ĐƯỜNG CÔ CAO THỊ XUÂN MỸ)
 13XC1: THÔNG BÁO
 13XC1: THÔNG BÁO
 14N1: 14n1
 14DL2: họp lớp tháng 9
 13XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195 [Next >>]