1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 14T1 - Họp Lớp Tháng 6
Xét điểm rèn luyện học kỳ 215
11h,phòng A303 ngày 9/6/2016
Đề ..
Author: SV. Nguyễn Phước Thái - Updated: 02/06/2016 9:34 Xem chi tiết
 15N1 - 215GDTC01
các bạn đã có danh sách ký tên môn giáo dục thể chất của thầy ..
Author: SV. TRẦN VĂN SỰ - Updated: 25/05/2016 14:48 Xem chi tiết
 13MT2 - Nộp đăng ký tốt nghiệp và thẻ photo cử chi
Sáng ngày mai 10h ngày 23/5 các bạn đến tiền sảnh khu A để nộp phiếu ..
Author: SV. Nguyễn Duy Hải - Updated: 22/05/2016 22:1 Xem chi tiết
 15T2 - Thông Báo Họp Lớp 15T2
Thông báo các bạn vào thứ thứ 2 ngày 11/4 phòng A203
Có 1 số vấn đề ..
Author: SV. ĐOÀN NGỌC CHUNG - Updated: 08/04/2016 6:25 Xem chi tiết
 15DT1 - Thông báo họp lớp 15ĐT1
Họp lớp tháng 4. 17h thứ 5(7/4/2016) tại phòng B305. Các bạn nhớ đi đầy ..
Author: SV. ĐẶNG HOÀNG HIẾU - Updated: 06/04/2016 21:45 Xem chi tiết
 14T1 - Họp Lớp Tháng 4
Đề nghị mọi người có mặt tại phòng A303 lúc 11h00 thứ 5 ..
Author: SV. Nguyễn Phước Thái - Updated: 06/04/2016 12:21 Xem chi tiết
 13XC1 - THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4
Thông Báo : Họp Lớp Tháng 4/2016
Yêu cầu tất cả sinh viên Lớp 13XC1 có ..
Author: SV. Nguyễn Tăng Vinh - Updated: 05/04/2016 19:6 Xem chi tiết
 13XH2 - Thông báo đến nhóm thực tập xây dựng thầy Võ Duy Hải Hướng Dẫn
THÔNG BÁO
Tất cả SV thực tập tốt nghiệp hạ tầng thầy Võ Duy Hải ..
Author: SV. Nguyễn Tấn Phước - Updated: 22/01/2016 22:32 Xem chi tiết
 15DT1 - Thông báo họp lớp tháng 1/2016
Họp lớp tháng 1. Thứ 5(7/1) lúc 15h00 tại phòng B305. Các bạn nhớ đi đầy ..
Author: SV. ĐẶNG HOÀNG HIẾU - Updated: 05/01/2016 16:3 Xem chi tiết
 14T1 - THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1
Đề nghị các bạn có mặt tại phòng A306 lúc 11h ngày 7/1/2016.Đây ..
Author: SV. Nguyễn Phước Thái - Updated: 04/01/2016 22:11 Xem chi tiết
 14T1: Họp Lớp Tháng 6
 15N1: 215GDTC01
 13MT2: Nộp đăng ký tốt nghiệp và thẻ photo cử chi
 15T2: Thông Báo Họp Lớp 15T2
 15DT1: Thông báo họp lớp 15ĐT1
 14T1: Họp Lớp Tháng 4
 13XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4
 13XH2: Thông báo đến nhóm thực tập xây dựng thầy Võ Duy Hải Hướng Dẫn
 15DT1: Thông báo họp lớp tháng 1/2016
 14T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1
 14DL2: HỌP LỚP THÁNG 1
 13C3: THÔNG BÁO NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH HẠ TẦNG - PHẦN KẾT CẤU THẦY PHAN NHẬT LONG
 14T1: HỌP LỚP THÁNG 11
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP 115TTKTUD02 THẦY DŨNG-TỐI THỨ 4
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ TỐT NGHIỆP NGHÀNH HẠ TẦNG - PHẦN ĐƯƠNG- CÔ MỸ
 14T1: THÔNG BÁO KHẨN:
 14T1: Họp lớp tháng 10
 14DL2: Thông Báo Họp Lớp Tháng 10
 14SH1: HỌP LỚP THÁNG 10 14SH
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN THÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG (50% ĐƯỜNG CÔ CAO THỊ XUÂN MỸ)
 13XC1: THÔNG BÁO
 13XC1: THÔNG BÁO
 14N1: 14n1
 14DL2: họp lớp tháng 9
 13XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9
 13XH1: thong bao hop lop thang 9 lop 13XH1
 14SH1: họp lớp tháng 9 lớp 14SH
 13DL3: Họp Lớp Tháng 9
 14XD1: Họp lớp T9
 14N1: họp lớp chủ nhiệm đầu năm
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KTTC ( THẦY PHAN VIẾT NHỰT)
 13XH2: THÔNG BÁO KÝ DUYỆT ĐỒ ÁN LỚP ĐA KTTC1 (THẦY NHỰT)
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KTTC ( THẦY NHỰT)
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KTTC1-KỲ HÈ ( THẦY NHỰT)
 13XH2: THỐNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KTTC1- THẦY NHỰT
 14XD1: HỌP LỚP 14XD1 T6
 12CDT1: 12CĐT HỌP LỚP KHẨN
 13MT2: họp lớp
 14T1: HỌP LỚP THÁNG 6 LỚP 14T1
 12T1: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP LUẬT XÂY DỰNG - CỦA CÔ MAI PHƯỚC ÁNH TUYẾT SÁNG THỨ 5 TIẾT 1-2
 14SH1: HỌP LỚP
 13C3: THONG BAO GAP CHO CAC BAN CO TEN SAU
 13XC1: Thông Báo
 13C3: THONG BAO HOP LOP THANG 5
 13XD1: HỌP LỚP THÁNG 5
 13XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5/2015
 14XH1: họp lớp
 14N1: họp lớp cn

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194 [Next >>]