1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 16D2 - Họp lớp 16D2
Đúng 16h ngày 14-9-2017 họp lớp tại Xưởng Điện 2 .Mong các bạn đi ..
Author: SV. Cao Đắc Phong Giang - Updated: 12/09/2017 17:0 Xem chi tiết
 16MT1 - THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
Đúng 11h ngày mai (12/09) tại phòng A107
Gặp GVCN mong các bạn đông ..
Author: SV. NGUYỄN THỊ NHƯ - Updated: 11/09/2017 19:29 Xem chi tiết
 16T2 - Họp lớp 16t2
Mai 11h ngày 18/08/2017 tập trung tại phòng A206 để xét điển rèn luyện kì vừa ..
Author: SV. Nguyễn Hà Anh Quốc - Updated: 17/08/2017 19:31 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h ngày 08/06/2017.Họp lớp định kỳ tại Xưởng điện 2.Mong các ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 07/06/2017 21:47 Xem chi tiết
 15T2 - Thực Tập Hè FPT
Thông báo cho các bạn CNTT ngày thứ 5 tuần sau 15/6/2017 FPT có tổ chức chương ..
Author: SV. ĐOÀN NGỌC CHUNG - Updated: 06/06/2017 14:46 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h ngày 11/05/2017.Họp lớp định kỳ tại Xưởng điện 2.Mong các ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 09/05/2017 7:15 Xem chi tiết
 16T4 - Họp Lớp Tháng 4
Tất cả sinh viên có mặt đầy đủ tại phòng B104 lúc 11h ngày thứ 5 ..
Author: SV. TRẦN VĂN TÚ - Updated: 11/04/2017 11:21 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h ngày 13-4-2017.Tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 11/04/2017 11:9 Xem chi tiết
 15N1 - THÔNG BÁO THI GIỮA KÌ MÔN KĨ THUẬT AN TOÀN
THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN ĐANG HỌC MÔN KỸ THUẬT AN TOÀN CỦA ..
Author: SV. TRẦN VĂN SỰ - Updated: 10/04/2017 14:59 Xem chi tiết
 16T2 - THÔNG BÁO HỌP LỚP 16T2 THÁNG 4/2017
Lớp 16t2 sẽ họp vào lúc 17h ngày 13/04/2017 tại phòng ..
Author: SV. Nguyễn Hà Anh Quốc - Updated: 09/04/2017 20:40 Xem chi tiết
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2
 15N1: THÔNG BÁO THI GIỮA KÌ MÔN KĨ THUẬT AN TOÀN
 16T2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16T2 THÁNG 4/2017
 16HQ1: Họp lớp 16HQ
 16T5: HỌP LỚP 16T5
 16T2: họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 16DL2: lop 16dl2
 16T4: Họp lớp tháng 3 - 16T4
 16HTP1: Họp lớp 16htp1
 16HQ1: Họp lớp tháng 3
 16DL2: sv PHẠM ĐÌNH HOÀNG
 16DL2: DANH SACH LOP 16DL2
 16DL2: 16DL2 THÔNG BÁO
 16DL2: hop lop
 16CDT1: Họp lớp tháng 1 lớp 16CDT1
 16HTP1: Họp lớp 16HTP1 tháng 1
 16T4: Họp lớp tháng 1 16T4
 16HQ1: Nộp sổ ngoại trú
 16DL4: Họp Định Kỳ
 16T5: Họp lớp tháng 12
 16T4: 16T4 họp lớptháng 12
 16HTP1: Họp lớp 16HTP1
 16HTP1: Họp lớp 16HTP1
 16HQ1: HỌP LỚP THÁNG 12
 16D5: họp lớp 16d5
 16T5: Họp lớp 16T5
 16D3: Hợp lớp 16d3
 16T2: họp lớp 16t2 tháng 11
 16DL2: THôNG Bào DANH Sách ở Nội TRú ,NGOại TRú Lớp 16DL2
 16DL4: Họp lớp định kì tháng
 14T1: Họp lớp tháng 11
 16DL2: HỌP LỚP
 16HQ1: SINH HOẠT LỚP THÁNG 11
 16D4: thông báo họp lớp tháng 11
 16T4: Họp Lớp Tháng 11
 15MT1: Thông báo đến lớp học phần 116QTTBTL01
 16D4: ĐẠI HỘI LỚP 16D4
 16D4: THÔNG BÁO KHẨN CỦA LỚP 16D4
 16D1: ĐẠI HỘI LỚP 16D1 (Thầy Dưỡng)
 16C1: Đại Hội 16C1
 16T2: THÔNG BÁO KHẨN
 16T2: THÔNG BÁO 16T2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]