1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 16CDT1 - Họp lớp tháng 1 lớp 16CDT1
vào ngày mai 12/1 sau khi thi xong lớp 16CDT1 họp ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN TUẤN SINH - Updated: 11/01/2017 21:5 Xem chi tiết
 16HTP1 - Họp lớp 16HTP1 tháng 1
Vào lúc 11h ngày 10/1 tức là trưa ngày mai tất cả các sinh viên tập trung tại ..
Author: SV. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG - Updated: 09/01/2017 16:31 Xem chi tiết
 16T4 - Họp lớp tháng 1 16T4
Thời gian: 9h ngày 10/1
Địa điểm: phòng A301
Thành phần: All sinh viên lớp ..
Author: SV. TRẦN VĂN TÚ - Updated: 06/01/2017 10:9 Xem chi tiết
 16HQ1 - Nộp sổ ngoại trú
Đề nghị các bạn nộp sổ ngoại trú cho lơp trưởng trước ngày ..
Author: SV. PHÙNG THỊ KIM THU - Updated: 11/12/2016 12:23 Xem chi tiết
 16DL4 - Họp Định Kỳ
thứ 6 ngày 9/12 tại phòng A218 mọi người thông báo nhau để đi đông ..
Author: SV. ĐẶNG HÙNG CƯỜNG - Updated: 07/12/2016 19:47 Xem chi tiết
 16T5 - Họp lớp tháng 12
ngày 08\12\2016 lớp 16T5 họp lớp vào lúc 11h15 phút tại phòng A302 các bạn nhơ ..
Author: SV. NGÔ HỮU DUY - Updated: 07/12/2016 15:16 Xem chi tiết
 16T4 - 16T4 họp lớptháng 12
Yêu cầu tất cả sinh viên có mặt tại phòng A308 lúc 11h ngày 8/12 để trao ..
Author: SV. TRẦN VĂN TÚ - Updated: 07/12/2016 14:44 Xem chi tiết
 16HTP1 - Họp lớp 16HTP1
Vào lúc 10h45 ngày 8/12 tức là ngày thứ 5 tại phòng A308 có diễn ra họp GVCN.Mong ..
Author: SV. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG - Updated: 06/12/2016 15:58 Xem chi tiết
 16HTP1 - Họp lớp 16HTP1
Vào lúc 10h45 họp lớp tại phòng A308,Mong các bạn đến dự đầy đủ ..
Author: SV. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG - Updated: 06/12/2016 15:55 Xem chi tiết
 16HQ1 - HỌP LỚP THÁNG 12
Tiến hành họp lớp vào lúc 17h ngày Thứ 5, 8/12 A308 ! Đề nghị cả lớp đi ..
Author: SV. NGUYỄN XUÂN TỰU - Updated: 01/12/2016 20:38 Xem chi tiết
 16CDT1: Họp lớp tháng 1 lớp 16CDT1
 16HTP1: Họp lớp 16HTP1 tháng 1
 16T4: Họp lớp tháng 1 16T4
 16HQ1: Nộp sổ ngoại trú
 16DL4: Họp Định Kỳ
 16T5: Họp lớp tháng 12
 16T4: 16T4 họp lớptháng 12
 16HTP1: Họp lớp 16HTP1
 16HTP1: Họp lớp 16HTP1
 16HQ1: HỌP LỚP THÁNG 12
 16D5: họp lớp 16d5
 16T5: Họp lớp 16T5
 16D3: Hợp lớp 16d3
 16T2: họp lớp 16t2 tháng 11
 16DL2: THôNG Bào DANH Sách ở Nội TRú ,NGOại TRú Lớp 16DL2
 16DL4: Họp lớp định kì tháng
 14T1: Họp lớp tháng 11
 16DL2: HỌP LỚP
 16HQ1: SINH HOẠT LỚP THÁNG 11
 16D4: thông báo họp lớp tháng 11
 16T4: Họp Lớp Tháng 11
 15MT1: Thông báo đến lớp học phần 116QTTBTL01
 16D4: ĐẠI HỘI LỚP 16D4
 16D4: THÔNG BÁO KHẨN CỦA LỚP 16D4
 16D1: ĐẠI HỘI LỚP 16D1 (Thầy Dưỡng)
 16C1: Đại Hội 16C1
 16T2: THÔNG BÁO KHẨN
 16T2: THÔNG BÁO 16T2
 16T2: ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 16T2
 16T2: ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LỚP 16T2
 16T2: họp lớp 16T2
 16C1: Thông Báo SV 16C1
 16CDT2: thông báo lớp 16CĐT-2
 16C2: THÔNG BÁO LỚP 16C2
 16C1: họp lớp 16c1
 16C1: HỌP LỚP 16C1
 16DL4: Họp lớp
 15T2: Thông báo họp lớp tháng 10
 16T4: Họp Lớp Tháng 10
 16HQ1: THÔNG BÁO LỚP 16HQ1
 16D4: LỚP 16D4
 16T4: Họp Lớp 16T4
 16DL4: Nhóm lớp 16DL4
 16DL4: Họp lớp
 16C2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16C2
 16HQ1: THÔNG BÁO HỌP LƠP 16HQ1
 16MT1: Thông Báo Họp Lớp 16MT1
 16CDT2: họp lớp đầu năm học 16CĐT2
 14T1: Họp Lớp Tháng 6
 15N1: 215GDTC01

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195 [Next >>]