1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Công bố danh sách sinh viên khóa 2016 học GDQP ngay sau Tết Đinh Dậu.
PĐT công bố dưới đây danh sách cập nhật tự động của những sinh viên khóa 2016 có đăng ký học GDQP và đã nộp học phí.
 • Danh sách học GDQP đợt 06/02/17- 04/03/17
 • Sinh viên cần lưu ý rằng việc học GDQP diễn ra ngay sau kỳ nghỉ Tết, do đó công tác chuẩn bị cần phải được xúc tiến trước khi SV về nghỉ tết. Danh sách đi học phải được gởi đến Trường Quân sự Quân khu V vào ngày 23/01/17 trước kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu.
 • Học phí học GDQP là học phí thu hộ và phải chuyển nộp cho Trường QS QKV theo hợp đồng đào tạo. Do đó nhà trường yêu cầu tất cả SV khóa 2016 phải nộp khoản học phí này(700.000 đồng) trước ngày 21/01/17 để lập danh sách chính thức. Việc này cũng nhằm loại bỏ những trường hợp SV sau khi học GDQP thì bỏ học, buộc nhà trường phải chi trả theo hợp đồng đã ký kết nhưng SV thì không nộp học phí.

  Đề nghị GVCN và Ban cán sự các lớp giải thích cho SV rõ và thực hiện đúng thời hạn để không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của nhà trường.

  PĐT và PKH-TC
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 18/01/2017 7:29
   Thông báo về việc nghỉ Tết Mậu Tuất của CB-GV- SV toàn trường.
   THÔNG BÁO NGHI HỌC LỚP VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 2 - LỚP CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   Thông báo đến SV các lớp DAPM1, TTCM CSDL, DATN do thầy Huy phụ trách
   Giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp xây dựng phần kết cấu Thầy LC Phát
   Lịch gặp các lớp DAPM1 , DATN, TTCM CSDL do cô Dung hướng dẫn.
   Thông báo gặp SV lớp Học kỳ doanh nghiệp Tự động hóa (217HDTDH01)
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LÀM ĐATH NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG HK 217 VỚI THẦY HOÀNG DŨNG
   THÔNG BÁO TỚI LỚP HP 217KTLTE01 DO CÔ PHẠM THỊ THẢO KHƯƠNG PHỤ TRÁCH
   Thông báo nhận đề tài ĐATH Tự động hóa thầy Nguyễn Đức Quận hướng dẫn
   THÔNG BÁO LẠI LỊCH NHẬN ĐATH TỰ ĐỘNG HÓA THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
   Dời lịch thông đồ án QTTB - CÔ Linh Hướng dẫn
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH, ĐỐ ÁN PHẦN MỀM 1 và TTCM THIẾT KẾ CSDL (cô Lệ hướng dẫn)
   Thông báo gặp giao đề tài
   Lớp HP Kỹ thuật Điện tử A
   Thông báo đến lớp Dự toán xây dựng
   Thông báo nghỉ học các lớp cô Vỹ Phương giảng dạy: Cảnh quan kiến trúc, Vẽ kỹ thuật xây dựng 1
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SV ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CƠ ĐIỆN TỬ VỚI T.TRANH
   Thông báo đến SV các lớp ĐACN, ĐAPM1, TT CSDL do thầy Huy phụ trách.
   Thông báo đến lớp TTCM,Đồ án PM1 và Đồ án Tốt nghiệp cô Bích Tra hướng dẫn
   Lịch nhận ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG HÓA - GV VÕ KHÁNH THOẠI hướng dẫn,
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SV LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG HÓA THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
   Thông báo đến sinh viên lớp DATN, TTCM và ĐAPMI lớp cô Quyên!!!
   THÔNG BÁO SV ĐỒ ÁN TỔNG HỢP NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA KỲ 217 DO THẦY NGUYỄN VĂN NAM HƯỚNG DẪN
   DANH SÁCH SINH VIÊN MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN QUÁ HẠN TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 28/1/2018
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
   Sinh viên lớp Quản lý dự án xây dựng cô Phương Trang
   Thông báo đến SV làm Đồ án Phần mềm 1, Đồ án TN và TTCM TKCSDL do thầy Vũ hướng dẫn
   THÔNG BÁO SV ĐỒ ÁN TỔNG HỢP NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA DO THẦY PHẠM DUY DƯỞNG HƯỚNG DẪN
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN CÁC LỚP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHUYÊN NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA KỲ 217
   THÔNG BÁO ĐẾN SV LỚP HP 217CDPE01 CỦA T.TRANH
   Lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp Xây dựng nhóm Thầy Phát - Thầy Lộc
   Thông báo về việc hủy lớp Thí nghiệm Cơ sở di truyền và sinh học phân tử
   Thông báo về việc học Giáo dục quốc phòng đợt 2 của sinh viên khóa 2017.
   Gặp sinh viên làm Đồ án do GV Ngô Đình Thưởng hướng dẫn
   Thông báo về việc điều chỉnh lịch học lớp NLCB2 sáng thứ 5(3-5)
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SV CÁC LỚP HP 217TKCDT01 VÀ 217TDQSX CỦA T.TRANH
   Nhận nhiệm vụ Học phần “Học kỳ Doanh nghiệp Xây dựng Cầu đường” - học kỳ 217 (Thông báo lần 3 - lần cuối cùng)
   Thông báo nghỉ học môn Nguyên lý MLN 1
   Nhận nhiệm vị đồ án chuyên ngành Xây dựng học kỳ 117
   Thông báo lịch Thí nghiệm Kỹ thuật xung số
   THÔNG BÁO TẬP TRUNG SV LÀM ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNKT XÂY DỰN 217 – NHÓM CÔ LÊ THỊ KIM ANH (15% KIẾN TRÚC)
   Thông báo nhận nhiệm vụ 15%KT đồ án chuyên ngành HK 217 - GV Trần Vũ Tiến
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP THỰC HÀNH CHIỀU THỨ 5 VÀ SÁNG THỨ 6
   Lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp ngành Xây dựng HK117
   Thông báo lịch bảo vệ thực tập ngành Thực Phẩm cô Trang phụ trách
   THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 217
   Thông báo đến lớp TMC102
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN và HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
   Thông báo nghỉ học các lớp học phần - GV Huỳnh Thị Ngọc Châu
   Thông báo Quyết định số 224 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267 [Next >>]