1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Đăng ký môn học 216 - chính thức giai đoạn II - Những điều cần biết...
PĐT đã mở hệ thống ĐKMH trực tuyến để SV tiếp tục đăng ký điều chỉnh giai đoạn II - học kỳ 216. Sau đây là những điều SV cần lưu ý:
 • Khóa 2014, 2015 và các khóa cũ sẽ đăng ký giai đoạn II đến hết ngày 30/12/16. Khóa 2016 được đăng ký giai đoạn II đến hết ngày 05/03/17.
 • SV chưa đăng ký giai đoạn I phải làm kiểm điểm theo mẫu, có phê duyệt của GVCN, mang nộp ở VP Khoa để được đăng ký bổ sung. SV không đăng ký môn học coi như bỏ học và sẽ bị xóa tên khi xử lý học vụ kỳ 116.
 • Các lớp học phần đã được điều chỉnh: mở thêm lớp, hủy bỏ lớp ít, điều chuyển để cân đối sĩ số.. Sinh viên cần xem lại để điều chỉnh lịch học sau khi đã bị thay đổi.
 • Học phần GDQP đã được đăng ký tự động cho tất cả SV khóa 2016 đã hoàn thành ĐKMH ở giai đoạn I. Những SV đã có chứng chỉ GDQP, không tham gia học GDQP thì rút tên khỏi học phần GDQP. Những SV đăng ký bổ sung giai đoạn I phải tự mình đăng ký học phần GDQP.
 • Các học phần có điều kiện tiên quyết liên quan đến kết quả thi học kỳ 116 sẽ được cho đăng ký bổ sung đến hết tuần lễ thứ nhất của HK 216 - (tuần lễ 02/01/17-09/01/17)
 • Sẽ tiếp tục có những điều chỉnh TKB đối với các lớp học phần do GV thỉnh giảng ngoài trường. Do đó SV cần tiếp tục theo dõi TKB kỳ 216 cho đến khi ĐKMH 216 chấm dứt.
 • Sau ngày 26/12/16, các lớp học phần có ghi chú H sẽ được chính thức: hoặc duy trì, hoặc bị hủy bỏ. Đây là những lớp mới mở theo yêu cầu của SV, hoặc những lớp có ít SV đăng ký.
 • Sĩ số của các lớp đã bị khóa cận dưới tối thiểu - tức là SV không thể rút tên khỏi các lớp này khi sĩ số đạt mức tối thiểu.
 • Sinh viên khóa 2016 phải nộp học phí GDQP (4 tín chỉ) trước khi nghỉ tết âm lịch để chuẩn bị cho việc học GDQP ngay sau khi nghỉ Tết. SV không nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách học GDQP.

  PĐT lưu ý tất cả SV cần đọc hiểu các chi tiết ở thông báo này để thực hiện đúng. Không đến PĐT để hỏi những nội dung đã ghi rõ ở thông báo này.

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 17/12/2016 14:52
   Thông báo học bù đến lớp hè 316 cung cấp điện và rơle tự động hóa
   THẦY ĐÔNG THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ CÁC LỚP HÈ 316 DO THẦY PHỤ TRÁCH.
   Sửa đồ án kết cấu BTCT học kỳ hè 316
   Thông báo dạy bù lớp CLT 3 TC Thầy Nguyễn Phú Hoàng
   Thông báo đến lớp Trang Bị Điện kỳ 316 sáng thứ 2 của thầy Thiện.
   Thông báo nộp đề thi học kỳ 3, năm học 2016-2017
   Thông báo đến lớp HK hè 316KTDKT01 của T Tranh
   Tuyển dụng thợ cơ khí
   Công bố lịch thi học kỳ hè 316 - các môn lý thuyết - lịch thi dự kiến.
   Thông báo nghỉ học lớp kết cấu BTCT1 học kỳ 316 sáng thứ 4 (12/7)
   Sửa đồ án kết cấu BTCT học kỳ 316 - GV PN Long
   Tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học đợt 3 HK 216 - 01/08/2017
   Thông báo nghỉ các lớp kỳ 316 thầy Thiện.
   Thông báo về việc nộp học phí hè 316 -nộp cả gói - hạn cuối 15/07/2017
   Thông báo sinh viên lớp hè!!!
   Thông báo lớp Đồ án Cung cấp điện 316 - Co Chung
   Tài liệu lớp Trang bị điện kỳ 316
   Thông báo đến lớp TTCM TKCSDL và Đồ án 1 do thầy Vũ hướng dẫn
   Gởi đến lớp học phần 316DADCS01, 316DADCS02 do thầy Trần Duy Chung hướng dẫn
   Lớp Vẽ kỹ thuật 1 chiều thứ Ba 04/7/2017
   Sửa đồ án Kết cấu BTCT1 học kỳ hè - GV: Phan Nhật Long
   Thông tin tuyển dung nhân lực ngành CNTT của công ty FPT Software
   Thông tin tuyển dung nhân lực ngành CNTT của công ty Unitech
   Đến Sv các lớp hè do thầy Đỗ Phú Huy phụ trách
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
   Thông báo đến lớp thực hành hè cô Hoài phụ trách
   Thông báo sinh viên lớp hè cô Quyên hướng dẫn!!!
   Công bố số liệu giờ giảng học kỳ 216 - thanh toán đợt 2.
   Công nhận tốt nghiệp cho 436 sinh viên cấp Cao đẳng- xét TN kỳ 216.
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐA CUNG CẤP ĐIỆN HÈ 316
   Thông báo lớp Đồ án Cung cấp điện 316
   Gởi sinh viên lớp Học kỳ doanh nghiệp 316HDMT01
   Hướng dẫn Đồ án Kết cấu BTCT1 học kỳ 316_GV: Phan Nhật Long
   DANH SÁCH SINH VIÊN MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN QUÁ HẠN TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 25/6/2017
   Lớp hè Vật lí đại cương 316VLCN01
   Thông báo đến lớp 316TTCC01 do thầy Trường giảng dạy
   Thông báo lớp Đồ án và TTCM học kỳ hè!!!
   Thông báo Lớp Đồ án Cung cấp điện 316
   Thông báo đến các lớp hè môn Đồ án Phần mềm 1 và TTCM cô Bích Tra
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP TN HÓA LÝ 316TNHL01 CỦA CÔ MAI THỊ PHƯƠNG CHI
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP TN HÓA LÝ 316TNHL01 CỦA CÔ MAI THỊ PHƯƠNG CHI
   Thông báo đến lớp hè 316 do cô Dung phụ trách!
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
   Công bố danh sách được công nhận tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp, Khóa thi ngày 10/06/2017
   Thông báo đến sinh viên học Đồ án I và TTCM Thiết kế CSDL do thầy Vũ hướng dẫn
   DANH SÁCH SINH VIÊN MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN QUÁ HẠN TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 19/6/2017
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN HỌC KỲ HÈ DO THẦY NGUYỄN VĂN NAM HƯỚNG DẪN: LỚP 316DAPLC01
   Nộp báo cáo Đồ án 1 và TTCM TKCSDL - nhóm Thầy Lành hướng dẫn.
   Thông báo đến lớp hè: Thực tập chuyên môn VĐK 316TMVDK02
   Lớp HP 216KXSA02- Điểm thi GK Kỹ thuật xung số A

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255 [Next >>]