1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Kết thúc ĐKMH 213- giai đoạn I. Nhận đơn xin mở lớp đến 09/01/14.
Đăng ký môn học 213 - giai đoạn I - đã diễn ra từ ngày 22/12/13 đến 04/01/14 với kết quả như sau:
 • Đã có 5496 sinh viên thực hiện đăng ký thành công.
 • Có 694 sinh viên chưa ĐKMH 213- trong đó có 260 sinh viên hầu như đã bỏ học (- không nộp học phí kỳ 113). Những sinh viên chưa ĐKMH giai đoạn I chờ thông báo xử lý của nhà trường.

  Kế hoạch ĐKMH giai đoạn II

 • PĐT sẽ nhận đơn đăng ký mở lớp từ 06/01/14 đến 09/01/14. Đơn mở lớp theo mẫu ở đây. Sinh viên muốn đăng ký học nhưng học phần không thấy xuất hiện trên trang ĐKMH phải làm đơn xin mở lớp. Các lớp được mở ở giai đoạn II sẽ được xem xét cho học ghép hoặc hủy bỏ nếu số lượng đăng ký ít.

 • ĐKMH giai đoạn II sẽ diễn ra từ 19/01/14 đến 02/02/14. Sinh viên không ĐKMH giai đoạn I sẽ không được phép đăng ký giai đoạn II.

 • Những sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp kỳ 113 nhưng không đủ điều kiện công nhận TN sẽ được phép đăng ký bổ sung vào tuần lễ đầu tiên của học kỳ 213 (từ 10/02/14 đến 15/02/14)

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 05/01/2014 8:12
   THÔNG BÁO LỊCH KÍ 15% PHẦN KIẾN TRÚC DO CÔ KIM ANH HƯỚNG DẪN!
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI SINH VIÊN GIỎI NĂM 2016
   Thông báo họp lớp sinh hoạt 15D5 ngành Hệ thống điện của cô TĂNG THỊ KHÁNH VY
   Thông báo thời gian bảo vệ môn học Đồ án Kỹ thuật thi công do Thầy Trương Hoàng Lộc phụ trách
   Thông báo vv ký ĐACN Xây dựng, phần Kiến trúc 15%, nhóm GV Lưu Thiên Hương
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN LẠI BÀI TẬP CÁC MÔN LỊCH SỬ KIẾN TRÚC VÀ VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 1 DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   Thông báo đến các nhóm đồ án TN xây dựng và hạ tầng thầy Nhựt hướng dẫn
   Nhóm đồ án tổng hợp - thầy Phạm Quốc Phú
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LÀM ĐATH HỆ THỐNG ĐIỆN HK215
   Duyêt ĐA LỚP 215DTNCTM05
   Thông báo đến c#225;c sinh viên làm đồ án ngành Cơ Điện Tử do thầy Huy hướng dẫn
   Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục quốc phòng - An ninh, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015
   Qui định bảo vệ tốt nghiệp ngành CNTP và CNSH
   Thông báo vv ký ĐACN Xây dựng, phần Kiến trúc 15%, nhóm GV Đinh Nam Đức
   Lớp Lý thuyết mạch Điện tử 1:
   Điều chỉnh lịch thi môn Lập trình hướng đối tượng Java sang 13h30 02/06/16
   Phòng Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp, Khóa thi ngày 12/06/2016
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP215CNCCC01 (CN CAD?CAM) CỦA THẦY TRANH
   Ký duyệt Đồ án Thiết kế hình học đường - Cô Mỵ
   Ký duyệt đồ án TN ngành XD (chính và phụ) nhóm Thầy Hoàng
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP KẾT CẤU Ô TÔ (SÁNG THỨ 3).
   THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
   THÔNG BÁO VỀ LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 1- LỚP 14H
   Thông báo lịch thông Đồ án Kỹ thuật thi công do thầy Trương Hoàng Lộc phụ trách
   Một số lưu ý về việc Ký duyệt; Nộp & Bảo vệ Đồ án chuyên ngành Xây dựng
   Thông báo họp lớp 15Đ4 - 11h - thứ 5 (26/05/2016) - phòng A303
   Thông báo nhóm đồ án Tổng Hợp-Thầy Phạm Quốc Phú
   Các lớp Thiết kế web chú ý!
   Lịch thông đồ án các lớp TTCM + DAPM1 + DATN !
   Thông báo họp lớp sinh hoạt 15D5 ngành Hệ thống điện của cô TĂNG THỊ KHÁNH VY
   Thông báo đến các lớp Đồ án Chi tiết máy 215DACTM03, 215DACTM05 - Thầy Dương hướng dẫn
   Thông báo đến lớp Đồ án Kỹ thuật viễn thông (GVHD: Trần Thanh Hà)
   Thông báo đến lớp đồ án KTTC1 và lớp đồ án TN xây dựng phần thi công 25% thầy Nhựt hướng dẫn
   THÔNG BÁO ĐỒ ÁN QTTB CỦA CÔ CHINH!
   Ký duyệt đồ án TN ngành Hạ tầng phần KC - Nhóm Thầy Hoàng.
   Thi học kỳ 215 bắt đầu từ 23/05/16 - Những điều cần GV và SV cần lưu ý.
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP CƠ SỞ DỮ LIỆU I
   Thông báo BÀI TẬP KT Điều khiển tự động th Võ Khánh Thoại
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC SÁNG THỨ 7 TUẦN NÀY LỚP PLDC THỨ 4 THẦY LUẬN
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
   Thông báo lịch bảo vệ Đồ án điều khiển logic
   v/v bảo vệ đồ án CNTP 1
   V/V nộp bài tiểu luận KT Sấy &Lạnh
   Thông báo nghỉ học sáng thứ 5 ngày 19/5/2016!
   Lớp 215DTCTM05 thông ĐA
   Lớp 215DTCTM05 thông ĐA
   Thông báo lịch bảo vệ đồ án Vi điều khiển
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SV ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP VỚI T.TRANH
   Thông báo đến SV các lớp Đồ án chuyên ngành, Khoa Kỹ thuật XD, HK 215.

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231 [Next >>]