1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Kết thúc ĐKMH 213- giai đoạn I. Nhận đơn xin mở lớp đến 09/01/14.
Đăng ký môn học 213 - giai đoạn I - đã diễn ra từ ngày 22/12/13 đến 04/01/14 với kết quả như sau:
 • Đã có 5496 sinh viên thực hiện đăng ký thành công.
 • Có 694 sinh viên chưa ĐKMH 213- trong đó có 260 sinh viên hầu như đã bỏ học (- không nộp học phí kỳ 113). Những sinh viên chưa ĐKMH giai đoạn I chờ thông báo xử lý của nhà trường.

  Kế hoạch ĐKMH giai đoạn II

 • PĐT sẽ nhận đơn đăng ký mở lớp từ 06/01/14 đến 09/01/14. Đơn mở lớp theo mẫu ở đây. Sinh viên muốn đăng ký học nhưng học phần không thấy xuất hiện trên trang ĐKMH phải làm đơn xin mở lớp. Các lớp được mở ở giai đoạn II sẽ được xem xét cho học ghép hoặc hủy bỏ nếu số lượng đăng ký ít.

 • ĐKMH giai đoạn II sẽ diễn ra từ 19/01/14 đến 02/02/14. Sinh viên không ĐKMH giai đoạn I sẽ không được phép đăng ký giai đoạn II.

 • Những sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp kỳ 113 nhưng không đủ điều kiện công nhận TN sẽ được phép đăng ký bổ sung vào tuần lễ đầu tiên của học kỳ 213 (từ 10/02/14 đến 15/02/14)

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 05/01/2014 8:12
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP TN HÓA LÝ 316TNHL01 CỦA CÔ MAI THỊ PHƯƠNG CHI
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP TN HÓA LÝ 316TNHL01 CỦA CÔ MAI THỊ PHƯƠNG CHI
   Thông báo đến lớp hè 316 do cô Dung phụ trách!
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
   Công bố danh sách được công nhận tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp, Khóa thi ngày 10/06/2017
   Thông báo đến sinh viên học Đồ án I và TTCM Thiết kế CSDL do thầy Vũ hướng dẫn
   DANH SÁCH SINH VIÊN MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN QUÁ HẠN TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 19/6/2017
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN HỌC KỲ HÈ DO THẦY NGUYỄN VĂN NAM HƯỚNG DẪN: LỚP 316DAPLC01
   Nộp báo cáo Đồ án 1 và TTCM TKCSDL - nhóm Thầy Lành hướng dẫn.
   Thông báo đến lớp hè: Thực tập chuyên môn VĐK 316TMVDK02
   Lớp HP 216KXSA02- Điểm thi GK Kỹ thuật xung số A
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC KỲ HÈ 316 THẦY NGUYỄN ĐỨC QUẬN PHỤ TRÁCH
   Đến SV HK 316 do thầy Đỗ Phú Huy phụ trách
   CẦN GẶP GẤP SV: NGÔ THỊ HÀ MY, NGUYỄN THỊ MƠ VÀ PHẠM QUỐC KỲ!
   Thông báo giao nhiệm vụ ĐA BTCT 1 học kỳ hè 314
   TB các SV chưa bảo vệ ĐA Điện tử công suất
   THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌC CÁC MÔN HỌC KỲ 316 CỦA THẦY THIỆN.
   DANH SÁCH SINH VIÊN QUÁ HẠN MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 11/6/2017
   Thông báo tuyển Sinh viên thực tập hè của công ty FPT Software
   DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - HỆ THỐNG ĐIỆN
   Thông tin về CAREER DAY 2017 của công ty Axon Active (lĩnh vực CNTT)
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC EM SINH LÀM ĐATN CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN HK216
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC EM SINH LÀM ĐATN CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN HK216
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐỊA
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & HỆ THỐNG THỐNG TIN QUẢN LÝ
   Nộp bài tập SBVL - Lớp SBVL08 (sáng thứ 4)
   Thông báo đến các sinh viên chưa kiểm tra môn thực hành CSDL1
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHUYÊN NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA KỲ 216
   Công bố lịch thi tốt nghiệp Trung cấp, Khóa thi ngày 10 tháng 06 năm 2017
   Nhận đồ án Thiết kế Cầu Bê tông Cốt thép học kỳ hè 316 (thông báo lần 3 - Lần cuối cùng)
   Thông báo đến các em sinh viên bảo vệ ĐATN ngành Cơ khí Chế tạo HK216
   THÔNG BÁO HỌP LỚP 14D1 VÀ 15D5
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
   TB khẩn: lưu ý sinh viên khóa 2016 về học phí kỳ 216.
   Thông báo đến toàn thể sinh viên chuẩn bị Bảo vệ Tốt nghiệp ngành Cơ điện tử
   Giao nhiệm vụ đồ án Kỹ thuật thi công 1, kỳ 316
   Bảo vệ đồ án Kỹ thuật thi công 1
   THÔNG BÁO THÔNG LẦN CUỐI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TĐH THẦY THIỆN
   DANH SÁCH SINH VIÊN MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN QUÁ HẠN TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 4/6/2017
   Ký duyệt ĐATN ngành XD, HT (lần cuối), nhóm Thầy Hoàng
   Lịch bảo vệ lớp Thí nghiệm VLXD Thầy Ngô Thanh Vinh
   Ký duyệt Đồ án tổng hợp CTM do thầy Hà Ký hướng dẫn.
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN và HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
   Danh sách chia, nhóm thực tập Quá trình Thiêt bị Môi trường
   Ký duyệt đồ án L3 ngành XD - HT, nhóm Thầy Hoàng
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN và HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
   Nhận đồ án Thiết kế Cầu Bê tông Cốt thép học kỳ hè 316 (thông báo lần 2)
   THÔNG BÁO HỌP GIAO BAN VÀ HỌP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
   Ký duyệt ĐATN ngành XD, HT nhóm Thầy Hoàng

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254 [Next >>]