1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Kết thúc ĐKMH 213- giai đoạn I. Nhận đơn xin mở lớp đến 09/01/14.
Đăng ký môn học 213 - giai đoạn I - đã diễn ra từ ngày 22/12/13 đến 04/01/14 với kết quả như sau:
 • Đã có 5496 sinh viên thực hiện đăng ký thành công.
 • Có 694 sinh viên chưa ĐKMH 213- trong đó có 260 sinh viên hầu như đã bỏ học (- không nộp học phí kỳ 113). Những sinh viên chưa ĐKMH giai đoạn I chờ thông báo xử lý của nhà trường.

  Kế hoạch ĐKMH giai đoạn II

 • PĐT sẽ nhận đơn đăng ký mở lớp từ 06/01/14 đến 09/01/14. Đơn mở lớp theo mẫu ở đây. Sinh viên muốn đăng ký học nhưng học phần không thấy xuất hiện trên trang ĐKMH phải làm đơn xin mở lớp. Các lớp được mở ở giai đoạn II sẽ được xem xét cho học ghép hoặc hủy bỏ nếu số lượng đăng ký ít.

 • ĐKMH giai đoạn II sẽ diễn ra từ 19/01/14 đến 02/02/14. Sinh viên không ĐKMH giai đoạn I sẽ không được phép đăng ký giai đoạn II.

 • Những sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp kỳ 113 nhưng không đủ điều kiện công nhận TN sẽ được phép đăng ký bổ sung vào tuần lễ đầu tiên của học kỳ 213 (từ 10/02/14 đến 15/02/14)

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 05/01/2014 8:12
   Khoa KTXD gặp mặt SV khóa 15, hệ cao đẳng (trừ liên thông) - lần 2
   Lớp 116TDC05 - chiều thứ 4 tiết 7+8 do cô Dung phụ trách lưu ýlưu ý!
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH VIÊN LỚP 16XD1
   THÔNG BÁO NHẬN ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ!
   Thông báo nghỉ học 116SSYS01 & 116SSYS02 Sáng thứ Sáu 30/09/2016
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐỊA
   Thông báo tuyển dụng sinh viên ngành CNTT của Công ty Asian Tech
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG THỬ THÁCH CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
   THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT HỌC BỖNG LỄ VINH DANH THỦ KHOA, Á KHOA TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
   THÔNG BÁO V/V NHẬN HỌC BỔNG TIẾP SỨC TỚI TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
   Thông báo đến lớp đồ án DAMT1
   Nghỉ học lớp của thầy Võ Như Tiến - sáng thứ 5 29/09/16
   THÔNG BÁO V/V NGÀY HỘI TƯ VẤN VIỆC LÀM TẠI UY BAN HỘI TP ĐÀ NẴNG
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP CUNG CẤP ĐIỆN CHIỀU THỨ 4
   THÔNG BÁO NỘP ĐIỂM KỲ 215 VÀ KỲ HÈ 315
   Thông báo họp lớp 16T5
   Thông báo nghỉ đến lớp Trang Bị Điện 116TBĐ301
   Thông báo họp lớp 16Đ3
   Thông báo họp lớp 16PNV
   Thông báo khẩn sinh viên Trần Thị Thu Ly và Lê Cao Thành ngành HTTQL!!!
   Thông báo đến lớp học phần SCBTMT01
   THÔNG BÁO V/V NHẬN HỌC BỔNG TIẾP SỨC TỚI TRƯỜNG
   Thông báo nghỉ học lớp 116CXNTC01 do thầy Trần Minh Thảo phụ trách
   Thông báo họp lớp 16QX1
   Thông báo nghỉ học lớp nhập môn ngành cầu đường 116NMNCD01 chiều thứ ba tiết 9-10 ngày 27/9
   Thông báo đến lớp 16T2
    HỌP LỚP CHỦ NHIỆM 16N1, 16N2 (NHIỆT LẠNH)
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP THỰC TẬP CHUYÊN MÔN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
   Thay đổi địa điểm lớp đồ án PLC của thầy Phạm Duy Dưởng
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 16C2 (V/V HỌP LỚP SINH HOẠT VỚI GVCN):
   HỌP LỚP CHỦ NHIỆM 16ĐL1 (ĐỘNG LỰC)
   Thông báo đến lớp 116XML02
   V/v bố trí buổi học của lớp 116TTTĐ08, lớp 116TĐ02
   V/v họp lớp 16SH
   v/v thông đồ án tổng hợp DATN -lop 13HTP
   Thong bao den SV lop 116qlda01
   Thông Báo v/v khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2016 và khóa 2014 năm học 2016-2017
   Thông báo các lớp 116TKCVD01, 116DKNNV02 do Gv Phan Ngọc Kỳ phụ trách
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐA CHỐNG SÉT & TIẾP ĐỊA
   THÔNG BÁO ĐẾN SV LỚP HP116KTDKTD03 CỦA T.TRANH
   Thông báo họp lơp 16D1
   Thông báo nghỉ học lớp TN CN Lên men&CNCCB sữa
   Thông báo đến lớp Đồ án Chi tiết máy, sáng thứ 7 - thầy Văn
   Thông báo đến sinh viên lớp 116THCDG08 tiết 7-8 thứ 6
   Kỳ thi chuẩn đầu ra NN-TH 16/10/16. Cho phép SV ngừng học đăng ký trực tuyến.
   Thông báo dạy bù cho lớp SCBTMT02+03
   THÔNG BÁO ĐỒ ÁN QTTB CỦA CÔ CHINH!
   THÔNG BÁO ĐẾN SV CÁC LỚP HP 116DKTDO01 VÀ 116HTCDT01 CỦA T.TRANH
   Thông báo mời tham dự Seminar Công nghệ của FPT SOFTWARE ngày 30-09-2016
   Nghỉ học lớp nhập môn ngành hạ tầng 116NMXH01 chiều thứ năm tiết 7-8

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239 [Next >>]