1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Trang Thư viện

THƯ VIỆN

THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

NỘI QUI PHÒNG ĐỌCKhi đọc và tham khảo tài liệu tại phòng đọc, bạn đọc cần tuân thủ các nội qui sau:
1. Xuất trình và nộp thẻ bạn đọc cho cán bộ thư viện khi vào phòng đọc; Không dùng thẻ của người khác.
2. Phải để cặp xách đúng nơi qui định trước khi vào thư viện.
3. Giữ gìn trật tự, vệ sinh và an toàn trong thư viện.
4. Không sử dụng điện thoại di động trong phòng đọc.
5. Không viết, vẽ lên mặt bàn, lên tường, hay bất cứ vật dụng gì của thư viện.
6. Để tài liệu đúng nơi qui định sau khi đọc hoặc tham khảo xong.
7. Nghiêm cấm mang bất cứ tài liệu, sách báo, vật dụng nào ra khỏi phòng đọc khi chưa được phép của cán bộ thư viện.
8. Đọc kỹ nội qui, qui trình và chính sách thư viện trước khi vào sử dụng phòng đọc.
9. Nếu vi phạm nội qui, tùy theo mức độ mà có hình thức xử lý thích hợp theo qui định của Thư viện và Hội đồng Kỷ luật nhà trường.


NỘI QUI PHÒNG MƯỢN

 

Khi mượn tài liệu tại phòng mượn, bạn đọc cần tuân thủ các nội qui sau:
1. Thực hiện đúng thủ tục và qui trình mượn tài liệu:

  * Xuất trình thẻ thư viện (thẻ sinh viên) cho cán bộ thư viện; không được sử dụng thẻ của người khác.
  * Tra cứu tài liệu thông qua mục lục sách tại thư viện hoặc qua Mục “TRA CỨU SÁCH” trên website của thư viện.
  *  Điền vào phiếu yêu cầu đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin nhan đề và ký hiệu xếp giá tài liệu cần mượn.
  * Gởi phiếu yêu cầu tại quầy thủ thư để làm thủ tục mượn.
  * Kiểm tra và nhận tài liệu, thẻ bạn đọc trước khi rời phòng mượn.
2. Mượn hoặc trả tài liệu trước giờ đóng cửa thư viện 15 phút.
3. Mượn và trả sách đúng thời hạn qui định (6 tháng).
4. Bảo quản tài liệu của thư viện cẩn thận, không làm hư hỏng (mất nhãn sách, mất trang, vấy bẩn, ẩm ướt, nhàu nát …), không làm mất tài liệu của thư viện trong suốt thời gian mượn.
5. Giữ gìn trật tự, vệ sinh và an toàn trong thư viện.
6. Sinh viên, cán bộ, giảng viên phải hoàn trả hết sách, tài liệu mượn của thư viện trước khi làm thủ tục ra trường, nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.
7. Đọc kỹ nội qui, qui trình và chính sách thư viện trước khi vào sử dụng phòng mượn.
8. Nếu vi phạm nội qui, tùy theo mức độ mà có hình thức xử lý thích hợp theo qui định của Thư viện và Hội đồng Kỷ luật nhà trường.