1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Thư viện

THƯ VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ QUI TRÌNH CÁC DỊCH VỤ THƯ VIỆN- Dịch vụ Đọc tại chỗ
- Dịch vụ Lưu thông tài liệu
- Dịch vụ Tra cứu thông tin
- Dịch vụ Tham khảo (Hỏi đáp)
- Dịch vụ Cung cấp thông tin theo yêu cầu
- Dịch vụ Cung cấp bản sao tài liệu
 1. DỊCH VỤ ĐỌC TẠI CHỖ
Cung cấp cho bạn đọc tài liệu gốc để đọc hoặc tham khảo tại Phòng đọc của Thư viện (Tầng 3 Tòa nhà Khu C). Phòng đọc là phòng đọc tự chọn, phục vụ bạn đọc theo hình thức kho mở.
- Thời gian phục vụ: Từ Thứ hai đến sáng Thứ sáu; Sáng: từ 7h30-11h00; Chiều: từ 13h30-16h30.
- Đối tượng phục vụ: Tất cả các đối tượng bạn đoc trong trường.
- Nội dung tài liệu: Điện, Điện tử, Tin học, Cơ khí, Nhiệt, Xây dựng, Kiến trúc, Sinh hóa, Môi trường, Toán học, Vật lý, Hóa học, Triết học, Chính trị, Văn hóa, Xã hội, …
- Loại hình tài liệu:
- Sách chuyên khảo
- Từ điển, Bách khoa toàn thư, Cẩm nang, Sổ tay hướng dẫn…
- Báo, Tạp chí
- Khóa luận, Báo cáo khoa học
* Nội quy: (xem nội quy phòng đọc)
* Khi lấy tài liệu trên giá để đọc hoặc tham khảo, bạn đọc cần:
o Tra cứu tài liệu thông qua mục lục sách tại thư viện hoặc mục “TRA CỨU SÁCH” trên website của thư viện
o Ghi tên sách, , ký hiệu xếp giá, kho sách hoặc tên tạp chí, số tạp chí, năm, ký hiệu xếp giá của tạp chí (xem hướng dẫn tra tìm tài liệu).
o Đến đúng giá để lấy tài liệu theo số phân loại tài liệu đã ghi.

* Qui Qui trình sử dụng phòng đọc:
- Xuất trình thẻ bạn đọc (thẻ sinh viên) tại bàn tham khảo để vào phòng đọc
- Đăng ký tài liệu đem vào phòng đọc tại bàn tham khảo (nếu có).
- Gửi túi xách tại tủ theo qui định của phòng đọc (nếu có).
- Trực tiếp chọn và lấy tài liệu trên giá sách để đọc hoặc tham khảo theo các chỉ dẫn trên đầu mỗi giá sách.
* Qui trình trả tài liệu:
- Trả tài liệu đã đọc xong tại bàn tham khảo
- Nhận lại thẻ bạn đọc.

2. DỊCH VỤ LƯU THÔNG TÀI LIỆU
Cung cấp tài liệu gốc cho bạn đọc mượn về nhà tại Phòng mượn (Tầng 2, Tòa nhà Khu C). Phòng mượn là kho sách được tổ chức theo hình thức kho đóng.
- Thời gian phục vụ: Thứ hai đến sang Thứ sáu; Sáng: từ 7h00-11h00; Chiều: từ 13h30-16h30. Lưu ý: Chiều thứ sáu, Phòng mượn không phục vụ bạn đọc mượn tài liệu do thư viện vệ sinh và sắp xếp lại kho sách.
- Đối tượng phục vụ: Tất cả các đối tượng bạn đọc trong trường
- Nội dung tài liệu: Điện, Điện tử, Tin học, Cơ khí, Nhiệt, Xây dựng, Kiến trúc, Sinh hóa, Môi trường, Toán học, Vật lý, Hóa học, Triết học…
- Loại hình tài liệu mượn: Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo thư viện có từ 3 bản trở lên.
- Số lượng tài liệu mượn: Bạn đọc được mượn không quá 05 tài liệu/lần (đối với sinh viên) và không quá 07 tài liệu/ lần (đối với cán bộ, giảng viên).
- Thời gian mượn:

ĐỐI TƯỢNG LOẠI TÀI LIỆU
GIÁO TRÌNH CHUYÊN KHẢO/
THAM KHẢO
(có dưới 30 bản)
CHUYÊN KHẢO/
THAM KHẢO
(có trên 30 bản)
Cán bộ, Giảng viên 90 ngày 90 ngày 90 ngày
Sinh viên, Học sinh 90 ngày 30 ngày 60 ngày

 

- Qui trình mượn và trả tài liệu
*Lưu ý: Trước khi làm thủ tục mượn tài liệu tại thư viện bạn đọc cần tra cứu tài liệu tại mục “TRA CỨU SÁCH” trên website của thư viện (xem hướng dẫn tra tìm tài liệu trên website).
Qui trình mượn tài liệu:
Bước 1 - Xuất trình thẻ bạn đọc (thẻ sinh viên) cho cán bộ thư viện.
Bước 2 - Điền vào phiếu yêu cầu các thông tin cá nhân (Liên hệ phiếu yêu cầu tại Phòng đọc Tầng 3) và thông tin tài liệu.
Ví dụ: - Thông tin cá nhân: Họ và tên, Lớp, Số thẻ.
- Thông tin tài liệu: Ký hiệu DDC (Ví dụ: 621.381 NG-B), Tên sách (Ví dụ: Điện tử công suất)
Bước 3 - Nộp phiếu yêu cầu cho cán bộ tại quầy mượn/trả để làm thủ tục mượn tài liệu.
Bước 4 - Nhận tài liệu và thẻ bạn đọc trước khi rời phòng mượn.
Qui trình trả tài liệu:
Bước 1 - Xuất trình thẻ bạn đọc và tài liệu cần trả tại quầy mượn/trả để làm thủ tục trả.
Bước 2 - Nhận lại thẻ bạn bạn đọc trước khi rời phòng mượn.
Qui trình gia hạn tài liệu:
- Xuất trình thẻ bạn đọc và tài liệu đã mượn tại quầy mượn/trả để làm thủ tục gia hạn.
* Lưu ý: Bạn đọc được gia hạn tài liệu mình đang mượn theo các tiêu chí sau:
- Không có bạn đọc nào đặt trước tài liệu đó.
- Chỉ được gia hạn 1 lần tài liệu đang mượn (01 lần gia hạn/tài liệu).
- Thời gian gia hạn tài liệu được qui định bằng thời gian mượn lần đầu tiên đối với mỗi loại tài liệu (tính từ ngày thực hiện gia hạn).
- Bạn đọc không bị phạt hay khiển trách khi gia hạn tài liệu.
- Bạn đọc phải trực tiếp thực hiện gia hạn tài liệu tại phòng mượn của thư viện.
Phạt quá hạn:
- Bạn đọc sẽ bị phạt tiền nếu trả tài liệu sau hạn trả. Mức phạt: 1.000đ/tài liệu/ngày.
- Bạn đọc phải nộp tiền phạt cho tài liệu quá hạn trước khi mượn lại tài liệu khác.
Bồi thường tài liệu mất và hư hỏng:
- Khi làm mất hoặc hư hỏng tài liệu, bạn đọc phải tìm mua và trả cho Thư viện tài liệu như nguyên bản đã mượn. Nếu không mua được, bạn đọc phải bồi thường bằng tiền tuỳ theo mức độ quý hiếm và giá trị nội dung của tài liệu.
- Mức bồi thường từ 1,5 lần đến 5 lần giá trị tài liệu bị mất và hư hỏng tính theo giá bìa và các chi phí xử lý tài liệu khác theo mức qui định của Thư viện.

3. DỊCH VỤ TRA CỨU THÔNG TIN
Cán bộ thư viện hướng dẫn bạn đọc cách thức tra cứu thông tin trực tiếp tại các phòng đọc và phòng mượn; tổ chức các thông tin hướng dẫn qua tờ rơi hoặc đăng trên website của trường; tổ chức các lớp hướng dẫn theo nhu cầu của bạn đọc.
- Thời gian phục vụ: Thứ hai đến thứ sáu; Sáng: từ 7h30-11h00; Chiều: từ 13h30-16h30.
- Đối tượng phục vụ: Tất cả các đối tượng bạn đọc trong trường
- Loại hình tài liệu: Thư mục trực tuyến, Cơ sở dữ liệu

4. DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU
Giúp bạn đọc tìm được các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức.
- Thời gian phục vụ: Thứ hai đến thứ sáu; Sáng: từ 7h30-11h00; Chiều: từ 13h30-16h30.
- Đối tượng phục vụ: Tất cả các đối tượng bạn đọc trong trường.
- Phương thức thực hiện: Bạn đọc cung cấp các yêu cầu thông tin về các đề tài, chủ đề quan tâm, gồm các yêu cầu sau:
- Yêu cầu thư mục nhằm xác định sự có mặt và địa chỉ của tài liệu trong vốn tài liệu của thư viện
- Yêu cầu chuyên đề là yêu cầu về một đề tài, một lĩnh vực bạn đọc quan tâm.
- Yêu cầu dữ liệu là yêu cầu những thông tin cụ thể về số liệu, sự kiện.
- Thủ tục đăng ký: Bạn đọc đăng ký trực tiếp tại Phòng đọc, Tầng 3 - Thư viện trường Cao đẳng Công nghệ,
- Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0511.3896601
- Email: vkloan2001@gmail.com

5. DỊCH VỤ THAM KHẢO (HỎI ĐÁP)
Trả lời câu hỏi cụ thể của bạn đọc về một vấn đề bạn đọc quan tâm.
- Đối tượng phục vụ: Tất cả các đối tượng bạn đọc trong trường
- Thời gian phục vụ: Thứ hai đến thứ sáu; Sáng: từ 7h30-11h00; Chiều: từ 13h30-16h30.
- Phương thức thực hiện: Bạn đọc đặt câu hỏi cho cán bộ thư viện
- Thủ tục đăng ký: Bạn đọc gửi câu hỏi tại Thư viện trường Cao đẳng Công nghệ
- Địa chỉ 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3896601
- Email: vkloan2001@gmail.com.

6. DỊCH VỤ CUNG CẤP BẢN SAO TÀI LIỆU
Cung cấp bản sao tài liệu, giúp bạn đọc có vốn tài liệu mang về mà không cần phải trả lại cho thư viện.
- Thời gian phục vụ: Thứ hai đến thứ sáu; Sáng: từ 7h30-11h00; Chiều: từ 13h30-16h30.
- Đối tượng phục vụ: Tất cả các đối tượng bạn đọc trong và ngoài trường.
- Phương thức thực hiện:
- Bạn đọc đăng ký cho thư viện tài liệu cần photo.
- Thư viện tiến hành photo tài liệu và giao bản sao tài liệu vào hôm sau.
- Thủ tục đăng ký: Bạn đọc đăng ký trực tiếp tại Phòng đọc, Tầng 3 - Thư viện trường Cao đẳng Công nghệ.
- Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0511.3896601
- Email: vkloan2001@gmail.com