1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Đề tài tốt nghiệp Cao đẳng công nghệ - Học kỳ 117
1.NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO XE DỌN HỒ NUÔI TÔM TRÊN BẠT LÓT BẰNG HAI NGUỒN NĂNG LƯỢNG KẾT HỢP.
Sinh viên NGUYỄN VĂN CHIẾN - 151250423303Đề cương chi tiết

2.NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO XE DỌN HỒ NUÔI TÔM TRÊN BẠT LÓT BẰNG HAI NGUỒN NĂNG LƯỢNG KẾT HỢP
Sinh viên ĐÀO DUY HÙNG - 151250423319Đề cương chi tiết

3.Dây chuyền phân loại và đóng gói sản phẩm tự động
Sinh viên LÊ BÙI NGỌC KHÁNG - 151250513215Đề cương chi tiết

4.Nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực để phục vụ học tập
Sinh viên VÕ VĂN LÂN - 151250423232Đề cương chi tiết

5.Thiết kế, chế tạo xe tự động dò đường dùng cảm biến tiệm cận
Sinh viên PHAN ĐÌNH NHIỆM - 151250423243Đề cương chi tiết

6.NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO XE DỌN HỒ NUÔI TÔM TRÊN BẠT LÓT BẰNG HAI NGUỒN NĂNG LƯỢNG KẾT HỢP.
Sinh viên TRƯƠNG VĂN SỸ - 151250423350Đề cương chi tiết

7.Dây chuyền phân loại và đóng gói sản phẩm tự động
Sinh viên TRẦN ĐẠI TUẤN - 151250513148Đề cương chi tiết

8.Nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực để phục vụ học tập
Sinh viên PHẠM ĐÌNH VŨ - 151250423164Đề cương chi tiết


Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo