1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP315HTCDT01 (Hệ thống CDT) CỦA T.TRANH
Các em học bù HP Hệ thống Cơ Điện tử vào chiều thứ 4 ngày 27/7/2016 bắt ..
Author: Nguyễn Thế Tranh - Updated: 27/07/2016 8:49 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP315TKHTCDT01 (Thiết kế HTCDT) CỦA T.TRANH
Thi HP theo lịch của Đào tạo các em nhé: 7g30 sáng ngày 05/8/2016. ..
Author: Nguyễn Thế Tranh - Updated: 27/07/2016 8:47 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP315TKHTCDT01 (Thiết kế HTCDT) CỦA T.TRANH
Thi HP theo lịch của Đào tạo các em nhé: 7g30 sáng ngày 05/8/2016. ..
Author: Nguyễn Thế Tranh - Updated: 27/07/2016 8:47 Xem chi tiết
  Cập nhật lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè 315
PĐT đã cập nhật lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè 315. Đề ..
Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 26/07/2016 17:32 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ MÔN PLDC (THẦY LUẬN)
Ngày mai ngày 27/7 phòng a108 các em thi cuối kỳ môn pháp luật đại cương ..
Author: Đậu Ngọc Luận - Updated: 26/07/2016 12:22 Xem chi tiết
  Thông báo lịch học lớp Kỹ thuật xung số (GV Nguyễn Linh Nam)
Lớp 315KTXS học lại vào tuần sau vào các buổi chiều thứ hai, ba, năm (ngày 1,2, 4/8). Ngày thứ bảy (6/8), các nhóm báo cáo đề tài lúc 14:00, ..
Author: Nguyễn Linh Nam - Updated: 26/07/2016 6:59 Xem chi tiết
  Thông báo đến sinh viên lớp Thực tập chuyên môn thiết kế CSDL
Lớp TTCM TKCSDL trả bài báo cáo vào lúc 10g45 ngày 26/07/2016 (thứ ba), tại phòng máy khu ..
Author: Hoàng Thị Mỹ Lệ - Updated: 25/07/2016 10:52 Xem chi tiết
  Thông báo về việc tổ chức lớp ôn tập thi chuẩn đầu ra Tin học -kỳ thi 07/08/16
PĐT thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký và nộp lệ phí ..
Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 23/07/2016 15:0 Xem chi tiết
  Lớp Tin học văn phòng + Tin đại cương chú ý!
Sáng mai các em nghỉ học do cô có việc bận. Thứ 4 tuần sau học bình ..
Author: Trần Bửu Dung - Updated: 21/07/2016 20:2 Xem chi tiết
  Công bố dự kiến Lịch thi học kỳ hè 315 - các học phần lý thuyết.
PĐT đã hoàn thành lịch thi học kỳ hè 315 - các học phần lý ..
Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 21/07/2016 14:22 Xem chi tiết
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP315HTCDT01 (Hệ thống CDT) CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP315TKHTCDT01 (Thiết kế HTCDT) CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP315TKHTCDT01 (Thiết kế HTCDT) CỦA T.TRANH
 Cập nhật lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè 315
 THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ MÔN PLDC (THẦY LUẬN)
 Thông báo lịch học lớp Kỹ thuật xung số (GV Nguyễn Linh Nam)
 Thông báo đến sinh viên lớp Thực tập chuyên môn thiết kế CSDL
 Thông báo về việc tổ chức lớp ôn tập thi chuẩn đầu ra Tin học -kỳ thi 07/08/16
 Lớp Tin học văn phòng + Tin đại cương chú ý!
 Công bố dự kiến Lịch thi học kỳ hè 315 - các học phần lý thuyết.
 Nhận đơn xin mở lớp bổ sung - chuẩn bị ĐKMH 116 giai đoạn 2.
 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp kỳ hè 315 - hạn cuối 05/08/16
 Thông báo nộp đề thi học kỳ 3, năm học 2015-2016
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐIỀU HÒA TRÊN Ô TÔ (315).
 Thông báo lớp Đồ án Cung cấp Điện - Cô Thùy Chung
 Thông báo đến lớp 315KMDT202 và lớp 315KTVDK01
 LỚP ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ/ Ô TÔ HÈ 315 CHÚ Ý!
 SV Trần Văn Diệp - lớp 15C1 liên hệ nhận lại thẻ sinh viên bị đánh rơi.
 Thông báo khẩn!!!
 GẶP NHÓM SINH VIÊN ĐACCĐ THẦY ĐÔNG HƯỚNG DẪN
 Thông báo đến lớp 315GT201
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP315TKHTCDT01 (Thiết kế HTCDT) CỦA T.TRANH
 Dời lịch thông Đồ án KTTC1 từ thứ tư 13/07 sang 10h30 thứ 6 ngày 15/07
 Lịch gặp GVHD của lớp DAPM1 và TTCM CSDL do cô Dung phụ trách!
 Nhóm đồ án ĐTCS - Thầy Phạm Quốc Phú
 THÔNG BÁO VỀ NGHỈ HỌC, HỌC BÙ MÔN KỸ THUẬT XUNG SỐ (GV. NGUYỄN LINH NAM)
 Thông báo đến lớp học phần 315NLM302: Bắt đầu học lúc 13h30 (12/7/2016)
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN 2 LỚP: TTCM Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Đồ án phần mềm 1 (HK hè) do thầy Huy hướng dẫn
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN LOGIC (Học kỳ hè 315)
 Thông báo về việc tổ chức kỳ thi CDR NN-TH ngày 07/08/16 - Hướng dẫn ôn tập.
 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP 315TBDCN01 (Thầy Quận)
 THÔNG BÁO VỀ NGHỈ HỌC, HỌC BÙ MÔN KỸ THUẬT XUNG SỐ (GV. NGUYỄN LINH NAM)
 Thông báo lớp Đồ án CCĐ Cô Chung
 Thông báo đến SV các lớp HP 315HTCDT và 315TKHCDT của T.Tranh
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN 2 LỚP: TTCM Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Đồ án phần mềm 1 (HK hè) do thầy Huy hướng dẫn
 Giao nhiệm vụ Đồ án Kỹ thuật thi công I
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN 2 LỚP: TTCM Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Đồ án phần mềm 1 (học kỳ hè) do cô Lệ hướng dẫn
 Lịch học 2 lớp TDC và TVP do cô Dung phụ trách!
 Thông báo đến lớp TTCM CSDL và lớp đồ án phần mềm 1 do cô Dung phụ trách!
 Thông báo sinh viên lớp TTCM Thiết kế CSDL và Đồ án phần mềm I học kỳ hè cô Quyên hướng dẫn!
 Thông báo đến lớp Đồ án Phần mềm 1 và TTCM thiết kế CSDL học kỳ hè cô Bích Tra hướng dẫn
 Tài liệu Chi tiết máy 315TDCK01
 Thông báo đến lớp TTCM Thiết kế CSDL - thầy Lành hướng dẫn..
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KẾT CẤU Ô TÔ/ĐỘNG CƠ-315
 Chuyển 602 sinh viên tốt nghiệp sang Cựu sinh viên từ 29/06/16
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LÀM THỦ TỤC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KỲ 215
 Cấp phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp - Bảng điểm - Đăng ký dự Lễ Tốt nghiệp..
 ĐKMH kỳ hè 315 sẽ kết thúc 30/06/16. Thu học phí từ 01/07/16
 Công nhận tốt nghiệp cấp Cao đẳng kỳ 215. Tin vui cho SV chưa đủ điều kiện TN.
 Thông báo sinh viên Trần Ngọc Hoài lớp 15D5

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234 [Next >>]